3D webséta - ASZF

Általános szerződési feltételek - webseta-3d.hu

A Látogató és Megrendelő a(z) webseta-3d.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy figyelmesen elolvasta, megismerte, elfogadta és magára nézve a honlap használata során kötelező érvényűnek tekinti az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77 - 6:81.§ alapján megírt Általános Szerződési Feltételeket és szolgáltatás megrendelést, árucikk rendelést és információkérést a feltételek elfogadásával tesz vagy végez.

Balogh Sándor Miklós E.V. semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Jelen Szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre és a Ptk. alapján a távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

Szolgáltató adatai

A szerződés Balogh Sándor Miklós E.V., mint a weboldal fenntartója - továbbiakban mint Szolgáltató - és az Adatkezelési szabályzatban meghatározott Felhasználó/Megrendelő, az ASZF-ben a továbbiakban mint Felhasználó vagy Megrendelő között jön létre.

A Szolgáltató adatai

 • Név: Balogh Sándor Miklós E.V.
 • Cím: 2049 Diósd, Rézsű utca 4/b.
 • Adószám: 58331761-1-43
 • Képviseletre jogosult: Balogh Sándor Miklós
 • E-mail cím: kapcsolat@webseta-3d.hu
 • Telefonszám: +36 20 214 9098
 • Számlaszám: OTP Bank Nyrt 11711010-21455508-00000000

Szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések

 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre és az ASZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ide vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is érvényesek.
 • Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya 2018. augusztus 10-től visszavonásig, vagy újabb módosításig érvényes.
 • A webseta-3d.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Kifejezetten tilos írásos engedély nélkül a webseta-3d.hu oldalról származó információk, írások, megjelenések bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A webseta-3d.hu oldalon megjelent írásos és képi anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megvágott részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának teljes megtérítését. A Honlapról adatot, információt átvenni kizárólag a Honlapra történő hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt és a Honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti. Írásbeli engedély kérése.
 • A Felhasználó számára tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlapon nyújtott Szolgáltatások korlátozását vagy elérhetetlenségét eredményezi, vagy eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap rendeltetésszerű működtetését. Szolgáltató a jelen pontban foglaltak megsértése esetén a Felhasználóval szemben teljes kártérítési igénnyel léphet fel.
 • A weboldalon megrendelt szolgáltatások, hozzájuk kapcsolódó termékek és információk meghatározott köre vételár megfizetése ellenében kerülnek a Megrendelő birtokába, állnak számára rendelkezésre. Ezeket a termékeket, információkat a Megrendelő kizárólag saját céljára használhatja fel, harmadik (természetes vagy jogi)személynek átadni, változtatással vagy anélkül átmásolni kifejezetten tilos. A kapott információk bármilyen formában történő rögzítése, sokszorosítása és terjesztése írásbeli engedély nélkül kifejezetten tilos. Írásbeli engedély kérése.

1. Értelmező rendelkezések

1.1. Szolgáltató: az a jogi személy, amely kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységi körébe tartozó tevékenységként kínál árut, terméket vagy szolgáltatást.

1.2. Felhasználó: az a regisztrált vagy nem regisztrált természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a webseta-3d.hu honlapot böngészi.

1.3. Megrendelő: az a természetes vagy jogi személy vagy aki Felhasználóként azonosítható és aki a jelen ÁSZF feltételeit elfogadva, érvényes Megrendelést (1.9 pont) ad le a Szolgáltató részére azáltal, hogy a Szolgáltató valamely tevékenységét, áruját, termékét vagy szolgáltatását igénybe ellenszolgáltatásért veszi.

1.4. Szolgáltatás: a Megrendelő által igényelt és a Szolgáltató által nyújtott termék, áru, tevékenység vagy szolgáltatás, mely a(z) Webséta 3D oldalon alábbi lehet:

 • virtuális valósághű 3D webséta
  Mobiltelefonnal lefényképezett, vagy beszkennelt alaprajzból és az ingatlan belső tereiről készített fényképek alapján valósághű virtuális 3D webséta készítése megrendelés alapján
 • színes berendezett alaprajz
 • profi ingatlanfotózás és széleslátószögű kül- és beltéri panorámakép készítés
 • 360o-os virtuális webséta készítés
 • helyszíni felmérést követő méretpontos alaprajz készítés

1.5. Honlap: egy hiperhivatkozáson, vagy egy ismert, tudott, elmentett webcímen keresztül elérhető és egy webböngésző és egy internetes kapcsolódásra alkalmas eszköz segítségével megjelenített webdokumentumok (képek, videók, szövegek) összessége.

1.6. Webáruház: egy hiperhivatkozáson, vagy egy ismert, tudott, elmentett webcímen keresztül keresztül elérhető és egy webböngésző és egy internetes kapcsolódásra alkalmas eszköz segítségével megjelenített webdokumentum, amelyen Felhasználó vagy Megrendelő képes online rendelés véghezvitelére.

1.7. Kedvezmény: a Szolgáltató által nyújtott és jelen ÁSZF alapján vállalt árkedvezmény, amelynek megadása a Szolgáltató részéről történhet magyar forintösszeg (HUF) számszerű vagy forintösszegre vonatkozó százalékos megjelöléssel. A Kedvezmény lehet eseti, egyedi, megállapodás szerinti. Kedvezmény adható, visszavonható, felfüggeszthető.

1.8. Megrendelés: Az a folyamat, amikor a Honlap erre a célra kialakított oldalán a Felhasználó Szolgáltatást rendel meg, amiért a Megrendelés befejező műveleteként egy pénzintézetben pénzbefizetést, vagy saját eszközzel és lehetőséggel online átutalást végez előleg címen, amivel a megrendelt Szolgáltatás(ok) ellenértékének felét - 50% - kiegyenlíti Szolgáltató felé. A Felhasználó a megrendelt Szolgáltatás(ok) ára 50%-nak előleg címen történő kiegyenlítésével egyértelmű és visszavonhatatan fizetési kötelezettséget vállal a távollévők között kötött szerződés értelmében - a megrendelt Szolgáltatás(ok) későbbi időpontban megvalósuló teljesítésekor - a Rendelés során tanúsított ráutaló magatartással a második 50%-os rész, azaz a teljes díj megfizetésére.

1.9. Elektronikus szolgáltatási szerződés: szerződés, amely oly módon jön létre, hogy a Szolgáltató a webseta-3d.hu honlapon keresztül megrendelhető formában tevékenységet, árut, terméket vagy szolgáltatást kínál és azt a Felhasználó a webseta-3d.hu honlapon keresztül megrendeli.

1.11. Adatvédelmi felelős: aki a Szolgáltatással összefüggésben tudomására jutott személyes vagy céges adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza.

1.11. Adatkezelő: aki a Szolgáltatással összefüggésben meghatározott ideig és feltételek mellett tárolt személyes vagy céges adatok kezelését végrehajtja.

2. A szolgáltatás

Az Webséta 3D oldalon megrendelhető webséta jellemzői:

 1. Valósághű
  mert azt az élményt mutatja be képernyőn, amit átélhetünk, ha végigsétálunk az ingatlanban
 2. Méretpontos
  mert mérnöki, vagy kézzel készített méretpontos alaprajzból készül
 3. Interaktív
  mert nincs megkötve séta közben a megtekintő. Ujjak, vagy billentyűzet és/vagy egér segítségével bármely szemmagasságba, bármely pozicióba elnavigálhatunk.
 4. Fotórealisztikus
   
 5. 3D-ben mutat be
   
 6. Minden webböngészővel használható
   
 7. Virtuális szemüveggel használható
   

Az Webséta 3D oldalon megrendelhető webséta leírása:

A valósághű, méretpontos, interaktív és fotórealisztikus 3D-s webséta mérnöki, vagy kézzel készített méretpontos alaprajz és

 • meglévő ingatlan esetén az ingatlan minden helyiségéről mobiltelefonnal, tablettel, fényképezőgéppel készített fényképek
 • tervezés, építés alatt álló ingatlan esetén a képek helyett szöveges leírás -mely kitér
  • a fal- és padlóburkolatok színére, anyagára, méretére,
  • a berendezési tárgyak és bútorok színére, anyagára, méretére és helyzetére
  • a megvilágítás fajtájára, méretére, helyzetére, színhőmérsékletére
  • a szaniterek és gépészeti elemek fajtájára, méretére, helyzetére

alapján készül. A készítés során a legpontosabb anyag-, méret- és színhűség a cél. A webséta készítése során közel 13.000 db számítógépes használatra elkészített bútor, berendezési, lakásdekorációs, kiegészítő és gépészeti tárgy modellje használható fel, azonban az internetes és épített áruházakban megvásárolható bútorok és berendezési, lakásdekorációs, kiegészítő és gépészeti tárgyak nem mindegyike áll rendelkezésre az interaktív modellbe építéshez, illetve a méretre, egyedi igény alapján készülő bútorok és berendezési tárgyak egyike sem áll rendelkezésre. Ezeket a bútorokat, berendezési, lakásdekorációs, kiegészítő és gépészeti tárgyakat virtuális helyettesítővel, méret- és/vagy színazonos modellként építjük be a sétába. Egyes kivételes esetekben a beépített modellek a méret- és/vagy színhasonlóság szabályai szerint kerülnek beépítésre. A webséta az ingatlan belméreteinek, a befoglalt terek, a helyiségek és a közöttük fennálló vagy megvalósítandó kapcsolatok bemutatására szolgál, melyet az fotorealisztikus belső és külső világítás, a méret-, anyag- és színazonos fali és padlóburkolatok, a mérethelyesen beépített nyílászárók látványa segítenek valósághűvé tenni. A webséta pontos áttekintést ad a megtekintő számára, de az ott látottak csupán eligazítást, látványt nyújtanak.

3. A megrendelés menete

3.1. Szolgáltatás kizárólag a(z) Webséta 3D internetes oldalon a „Megrendelés” menüpont alatt közzétett elektronikus formanyomtatvány (a továbbiakban: Megrendelőlap) kitöltésével és az ÁSZF egyidejű, vagy az Megrendelőlap kitöltése előtti elfogadásával illetve a Szolgáltató megadott telefonszámán keresztül - kizárólag számkijelzett telefonszámmal - szóban igényelhető. A szóbeli megrendelés mindaddig nem válik érvényessé és elfogadottá a Szolgáltató részéről, amíg a telefonban szóban elhangzottakat Megrendelő írásban vissza nem igazolja.

A visszaigazolás folyamata. 1) Szolgáltató írásban rögzíti Megrendelő által szóban elmondottakat. 2) Szolgáltató e-mailben elküldi Megrendelő részére az írásban rögzítetteket. 3) Megrendelő ugyanerre az e-mailre "OK", "Rendben", "Igen" vagy ezeknek megfelelő értelmű választ küld.

A Kapcsolat menüpontban megjelölt e-mail címre vagy a Kapcsolat űrlap kitöltésével elküldött megrendelés tartalmú, értelmű szöveget csak üzenetnek tekintjük, nem érvényes megrendelésnek. A rendelés vagy vásárlás előzetes regisztrációt nem igényel. A megrendelés teljesítéséhez és az előlegszámla kiállításához a szükséges adatok megadása elengedhetetlen. Ezen adatok: Megrendelő, számlafizető neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, cégszerű rendelés esetén az adószáma is. A megrendelés megtételével beleegyezik adatainak rendszerünk általi tárolásába. A tárolt adatok törlését - az Adatkezelési szabályzat értelmében - e-mailben kérheti.

3.2. A Megrendelő a megrendelőlap kitöltésével (Megrendelés menüpont) majd a Megrendelés elküldése gombra történő kattintással és "A jelölőnégyzetre kattintással azt jeleztem, hogy elolvastam és elfogadtam az ÁSZF-ben foglaltakat és az Adatkezelési Tájékoztatóban leírtakat és hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott adataimat a szolgáltató mint adatkezelő a Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje." mondat melletti jelölőbe kattintással, majd a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy az ASZF, valamint az Adatkezelési szabályzat rendelkezéseit megismerte és megértette és azokat magára nézve kötelezően alkalmazandónak fogadja el.

3.3. A Megrendelő a Megrendelőlap kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő személyes vagy céges adatait – kizárólag a Szolgáltatás teljesítésének céljából – nyilvántartsa és kezelje.

3.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megjelölt Szolgáltatás(ok) igénylése díjköteles (melyre az Szolgáltató időszakos vagy állandó Kedvezményeket kínálhat), amely összeget a Megrendelő az 6.1. pontban meghatározott feltételek szerint fizet meg.

3.5. A Szolgáltató a kitöltött Megrendelőlap adatainak fogadása, elemzése, értelmezése és a Szolgáltatás díjának az 5.1. pontban leírtak szerinti beérkezése után a Szolgáltatás teljesítését megkezdi, a Szolgáltatást teljesíti, illetve elvégzi.

4. A szerződés létrejötte

4.1. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti jogviszony érvényesen a(z) Webséta 3D honlapon található Megrendelőlap kitöltése, elküldése és az ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat egyidejű elfogadása által – továbbá a Szolgáltatás díjának a 6. pontban leírtak szerinti megfizetése révén jön létre. Az így létrejött szerződés a Szolgáltatás előlegszámla szerinti díjának a Szolgáltató 13. pontban megadott bankszámláján történő jóváírása időpontjában lép érvénybe.

5. Elállási jog

5.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az igényelt Szolgáltatása(i) a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló rendelet alá tartozik(nak).

A Megrendelő az Elállás oldalon részletezettek alapján jogosult elállni a szerződéstől.

Ha a Megrendelő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre:

 • Név: Balogh Sándor Miklós E.V.
 • Cím: 2049 Diósd, Rézsű utca 4/b.

vagy

 • E-mail cím: kapcsolat@webseta-3d.hu

A Megrendelőt (Fogyasztót) megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek:

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát 
a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

forrás: http://fogyasztovedelem.kormany.hu

Elállásra vonatkozó kérdéseit kérjük címezze Ügyfélszolgálatunknak:

 • Név: Balogh Sándor Miklós E.V.
 • Cím: 2049 Diósd, Rézsű utca 4/b.
 • E-mail cím: kapcsolat@webseta-3d.hu
 • Telefonszám: +36 20 214 9098 - munkanapokon 9:30-18:00 között hívható

6. Fizetési feltételek

6.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa igényelt Szolgáltatás(ok) árát az alábbiak szerint köteles megfizetni.

6.1.1.

 • profi ingatlanfotózás
 • széleslátószögű kül- és beltéri panorámakép készítés
 • helyszíni felmérést követő méretpontos alaprajz készítés
 • előzetes ingatlanérték-becslés

megrendelése esetén

 • a megrendelt Szolgáltatás(ok) árának első 50%-a minusz a Kedvezmény(ek) összege plusz a kiszállási költség teljes összege a Megrendelést követően 8 banki munkanapon belül előlegszámla alapján, előleg címén megfizetve a Szolgáltató 11711010 21455508 00000000 / OTP bankszámlájára.
 • majd
 • a megrendelt Szolgáltatás(ok) értékének fennmaradó 50%-a minusz a Kedvezmény(ek) összege a Szolgáltatás elvégzését követően a helyszínen készpénzzel, vagy azonnali banki utalással.

6.1.2.

Az alábbi szolgáltatás(ok)ok rendelése esetén:

 • virtuális valósághű 3D webséta
 • 360 o-os virtuális webséta készítés
 • színes berendezett 3D alaprajz

megrendelése esetén

a megrendelt Szolgáltatás(ok) árának 90%-a minusz a Kedvezmény(ek) összege a Megrendelést követően 8 banki munkanapon belül

 • a megrendelt Szolgáltatás(ok) árának első 90%-a minusz a Kedvezmény(ek) összege plusz a kiszállási költség teljes összege a Megrendelést követően 8 banki munkanapon belül előlegszámla alapján, előleg címén megfizetve a Szolgáltató 11711010 21455508 00000000 / OTP bankszámlájára.
 • majd
 • a megrendelt Szolgáltatás(ok) értékének fennmaradó 10%-a minusz a Kedvezmény(ek) összege a Szolgáltatás elvégzését követően azonnali banki utalással.

6.1.3.

A 6.1.1 és 6.1.2 pontban felsorolt Szolgáltatások vegyes rendelése esetén, (mindkét felsorolásból legalább egy tétel szerepel a Megrendelésben), a 6.1.2. pont szerinti fizetési feltételek érvényesek.

6.2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a Polgári Törvénykönyv erre vonatkozó jogszabályának értelmében késedelmi kamatot számíthat fel.

7. Szolgáltató kötelezettségei

7.1. A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő által megrendelt Szolgáltatást a legjobb tudása szerint végzi el / adja át Megrendelő vagy meghatalmazottja részére.

7.2. A Szolgáltató vállalja, hogy a munkavégzése során körültekintően jár el azért, hogy a Megrendelő részére ne okozzon kárt.

8. Panaszkezelés

8.1. A Megrendelő panasszal élhet a Szolgáltató felé. A panaszt a Szolgáltató felé csak írásban (levelezési cím: Balogh Sándor Miklós E.V., 2049 Diósd, Rézsű utca 4/b.), ajánlott, tértivevényes postai küldemény formájában, illetve elektronikus módon, e-mail útján lehet megtenni. Elektronikus kapcsolattartásra Megrendelő kizárólag a Szolgáltató által megadott elektronikus levélcímét használhatja. Szóbeli - személyes, telefonon keresztül tett - panaszkezelést Szolgáltató nem végez.

8.2. Amennyben Szolgáltató és Megrendelő nem tud megegyezni egy vitás kérdésben, akkor a Megrendelő a Békéltető Testülethez is fordulhat. A Szolgáltató székhelye szerinti Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei a következők:

Budapesti Békéltető Testület

 • Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
 • Telefonszáma: (1) 488-2131
 • Fax száma: (1) 488-2186
 • Elnök: Dr. Baranovszky György
 • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

8.3. A Megrendelő a panaszát benyújthatja az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformon keresztül is, melynek internetes elérhetőségei a következők:

 • weboldal: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
 • e-mail cím: onlinevita(kukac)bkik.hu

9. Átadás / Átvétel

9.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megrendelt, a 6.1.2. pontban felsorolt Szolgáltatás(ok) csak a Szolgáltatás értékének teljes kifizetését követően kerül(nek) átadásra / teljesítésre, illetve a Szolgáltatás megkezdését Szolgáltató a 6.1.1 pontban felsoroltak esetében csak a feltételek teljesülése esetén kezdi meg, illetve fejezi be és adja át, küldi el.

10. Adatkezelés

10.1. Az általunk gyakorolt adatkezelés során Felhasználóink személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos rendelkezéseinek megfelelően történik. Bármely Felhasználónak joga van lekérni vagy helyesbíttetni az összes, megrendeléskor megadott személyes adatot. Adattörlést a Megrendelés teljesítése után írásban, a Szolgáltató kapcsolattartásra megadott e-mail címén kérhet minden Megrendelő. A teljesítés előtt kért Megrendelői adattörlés a beazonosíthatatlanság miatt a Megrendelés teljesíthetetlenségét vonhatja maga után.

10.2. A Szolgáltatás teljesítése kapcsán a Szolgáltató birtokába jutott adatok kezelése során a Szolgáltató külső adatfeldolgozó közreműködését nem veszi igénybe, és az adatkezelés során birtokába jutott adatokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki.

10.3. Megrendelő adatait tájékoztatásuk, az általuk igényelt információval való ellátásuk, valamint a megrendelés visszaigazolásával létrejött szerződés teljesítése, illetve a szerződésszerű eljárás tényének későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.

10.4. A webseta-3d.hu weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk annak érdekében hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk a Felhasználók részére. Sütikezelési irányelvünk itt olvasható.

11. Ügyintézés / Tájékoztatás

11.1. A Szolgáltató eleget tesz visszaigazolási kötelezettségének és a beérkezett Megrendeléstől számítva 48 órán belül elektronikus úton visszaigazolást küld a Megrendelő részére.

11.2. A Megrendelő a megrendelés érvényességét követően információ-, illetve segítségkérés céljából igénybe veheti a megrendelt Szolgáltatással kapcsolatban Ügyfélszolgálatunk segítségét és tájékoztatását a Szolgáltatás használatával, állapotával kapcsolatban munkaidőben a +36 20 214 9098-es mobilszámon, illetve a kapcsolat@webseta-3d.hu e-mail címen.

12. Vegyes rendelkezések

12.1. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az ÁSZF Megrendelő általi megszegése vagy a Megrendelő tévedése, mulasztása, a Szolgáltatás nem rendeltetésszerű használata vagy a Megrendelő szerződésszegése miatt a Megrendelőt ért károkért.

12.3. Technikai meghibásodás vagy valamilyen elháríthatatlan külső körülmény (vis maior) fennállása esetén a Szolgáltató szüneteltetheti a Szolgáltatást. Ilyen esetekben a Szolgáltató a honlapon és más módon tájékoztatást tesz közzé.

12.4. A kapcsolattartás és a nyilatkozattétel fentebb leírt szabályait a Felhasználó, Megrendelő és Szolgáltató elfogadja és az így küldött küldeményeket, azok átvételekor, megérkezésekor kézbesítettnek tekinti.

12.5. A jelen szerződésből eredő bármely jogvitát az érdekeltek elsősorban egyeztetés, tárgyalás útján kötelesek rendezni.

12.6. A Szolgáltató az ÁSZF hatályos változatát a honlapon közzéteszi.

12.7. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok, továbbá az Adatkezelési Szabályzat és a Panaszkezelési Szabályzat rendelkezései irányadóak.

13. Adatok / Elérhetőségek

 • Név: Balogh Sándor Miklós E.V.
 • Cím: 2049 Diósd, Rézsű utca 4/b.
 • Adószám: 12065219-2-41
 • Cégjegyzék szám: 01-09-4624373
 • Képviseletre jogosult: Balogh Sándor Miklós
 • E-mail cím: kapcsolat@webseta-3d.hu
 • Telefonszám: +36 20 214 9098
 • Számlaszám: OTP Bank Nyrt, 11711010-21455508-00000000